Μια εδώ και μια εκεί, εκκρεμές τεσσάρων ημερών που χάνει κι από λίγο κάθε ώρα.