P.S. Ready Or Not, Here I Come, You Can’t Hide!

Πανσέληνος στον άξονα Κριού-Ζυγού, στις 7 ° 22΄του Κριού: