Μήνας: Απρίλιος 2016

CUBA a.k.a. Neverland

 


freedom has (no) price

“…και πέρασες, δε στάθηκες· μα στην ψυχή μου πήρα
ό,τι στην ώρα ο πόθος της λαχτάρησε κρυφός.”, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

by Apanemic


Ανεμομαζώματα, διαβολοσκουπόξυλα