Μήνας: Ιούλιος 2018

perspective: thug


SUPERMOON: …και καλά!

“Απ’τα πολλά στα τίποτα, κι όλα μαζί στα τώρα, κι απ’την τσιγγάνα στο γιατρό που έχει πάρει φόρα. Απ’τα πολλά στο τίποτα, σε μια στιγμή απ’ την άλλη, πολλές είν’ οι απόστροφοι, πολλή κι η παραζάλη…”, ανώνυμος


Ανεμομαζώματα, διαβολοσκουπόξυλα