Μήνας: Νοέμβριος 2019

#(almost) foolmoon

Το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών! Για να θυμούνται οι παλιοί και να ξεχνάνε οι παλιότεροι. Τάδε έφη Ζαρα(τ)ούστρα, εν όψη καταιγίδων κι εν δυνάμει… εν γένει. Εν κατακλείδι, όταν δεν σημειώνεις την κατάλληλη στιγμή, οι σκέψεις (παρα)μένουν σκόπριες κι Κρόνος σε τρίγωνο με τον Ουρανό και τ’άσ(τ)ρα, σε ημιτονοειδή συνάρτηση μορφολογικώς και στο maximum (ν)τε(σιμπε)λικώς.

Frenic!


fALLin


intruder(s)

“Να φύγετε! Το κορίτσι αυτό είναι δικό μου…”


begin by letting go

official


Ανεμομαζώματα, διαβολοσκουπόξυλα