Υ.Γ. Το blog πέθανε, ζήτω το blog. Αυτή η άνοιξη ήταν too much. Ό,τι κι αν πω θα’ναι λίγο, κι ό,τι δεν πω θα’ναι πολύ.

Εις το επανειδήν…