Υ.Γ. 1.000mg αραιωμένης παρακεταμόλης… μόλις που προλαβαίνω!