“…και πέρασες, δε στάθηκες· μα στην ψυχή μου πήρα
ό,τι στην ώρα ο πόθος της λαχτάρησε κρυφός.”, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

by Apanemic