Ο Αύγουστος ήρθε νωρίτερα φέτος με πρώιμες πίκρες κι ώριμα λόγια, λίγο πριν συμβιβαστώ με την παράνοια.

Υ.Γ. fin #1, #2, #3

Υ.Γ.2. fin fin