Καταπληκτικό βιβλίο-εγχειρίδιο για κάθε επίδοξο “αρωματοποιό”!