Τέταρτο και τελευταίο του είδους, γραμμένο χωρίς ιδαίτερο λόγο και σκοπό, έτσι απλά σαν υπενθύμηση για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Τελευταίο session ψυχοθεραπείας ξεκινώντας από τα κουρδίσματα: οι συμφωνίες εκπληρώθηκαν εκατέρωθεν, και οι κανόνες έχουν τεθεί και πάνω και κάτω από το τραπέζι…