…ειδικά όταν αυτό είναι ωραίο και μας κάνει ευτυχισμένους. Όμως… γι’ αυτό είναι ωραίο, έτσι δεν είναι;