Κοιτώντας μέσα από τις γρίλιες του Παραδείσου,  βλέπω μόνο όσα χρειάζεται να ξέρω!