Θυμώνω λίγο ή πολύ. Θυμώνω συχνά και με πολλά. Θυμώνω ποικιλοτρόπως, συγκεκριμένα ή αόριστα. Καμιά φορά θυμώνω εκ των προτέρων αλλά και μετέπειτα, πλαγίως ή ευθέως. Θυμώνω για σημαντικά και για ασήμαντα. Θυμώνω την ημέρα ή το βράδυ. Θυμώνω με κρύο και με ζέστη. Θυμώνω με μένα και με τους άλλους, με όλα και με τίποτα. Με σένα όμως…