Οι ρώσσοι, φίλοι πιστοί, συντροφεύουν την νύχτα της Δευτέρας. Ακολουθεί η Τρίτη (3η) και μετά η Τετάρτη όπου γεμίζει η σελήνη (στην Παρθένο) για να καταλήξει στις 08.03.2012 και ημέρα Πέμπτη (και βροχερή συν τοις alice), στην Πανσέληνο της Παρθένου, την 3η πανσέληνο, του 3ου μήνα της χρονιάς, 3 χρόνια μετά και… σύμφωνα με το στερέωμα: “Όσο πιο πολύ σκέφτομαι ανάμεσα στις επιλογές μου, τόσο πιο πολύ μπλέκομαι ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει!”. Ωραία εβδομάδα!