Οχι, δεν είναι εγωιστικό! Το τέλειο μπορεί να γίνει καλύτερο. Και συγκεκριμένα 12 φορές καλύτερο. Σας ευχαριστώ.