………….
………….
Εγώ:
Υ.Γ.
Μην λάβεις υπ’ όψιν σου την τελευταία πρόταση. Ήταν χάρη αστεϊσμού.

Αυτός:
Ο αστερισμός γράφεται με ένα ρ, όχι με κανένα

Εγώ:
Ο αστερισμός γράφεται –όντως- με ένα ρ μόνο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος και σου κάνει την χάρη. Όταν όμως είναι παράδρομος τότε χάρη στον Διά κάνει αστεία και γράφεται αστεϊσμού, χωρίς ρ !!!!!!

Αυτός:

Η τηλεφωνική γραμμή που καλείτε δεν αντιστοιχεί σε συνδρομητή…

……………
……………

Υ.Γ.
Εγώ δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, αλλά ο γιατρός μου επιμένει πως πρέπει να αλλάξουμε την αγωγή μου, γιατί δεν έχει αποτελέσματα, λέει.