Οι όροι:
Υπάρχουν πέντε σπίτια διαφορετικών χρωμάτων.
Στο κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνότητας: Γερμανός, Άγγλος, Σουηδός, Δανός και Νορβηγός.
Ο καθένας πίνει μόνο ένα συγκεκριμένο ποτό.
Καπνίζει μια συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων.
Κρατάει στο σπίτι του από ένα είδος κατοικίδιου ζώου.

Υποδείξεις:
Ο Άγγλος ζει στο κόκκινο σπίτι.
Ο Σουηδός κρατάει σκυλί.
Ο Δανός πίνει τσάι.
Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο.
Ο κάτοικος του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
Εκείνος που καπνίζει “Pall Mall” κρατάει κότες.
Ο κάτοικος του σπιτιού που είναι στη μέση πίνει γάλα.
Αυτός που ζει στο κίτρινο σπίτι καπνίζει “Dunhill”.
Ο Νορβηγός ζει στο πρώτο σπίτι.
Αυτός που καπνίζει “Marlboro” ζει δίπλα σ’ αυτόν που κρατάει γάτα.
Αυτός που κρατάει άλογο, ζει δίπλα σ’ αυτό που καπνίζει “Dunhill”.
Εκείνος που καπνίζει “Winfield” πίνει μπίρα.
Ο Νορβηγός ζει δίπλα στο γαλάζιο σπίτι.
Ο Γερμανός καπνίζει “Rothmans”.
Ο καπνιστής του “Marlboro” ζει δίπλα σ’ αυτόν που πίνει νερό.

Το ερώτημα:
Ποιος κρατάει ψάρι;