Θαλασσινός καημός

Χοντρό αλάτι μου ‘πεσε στο πάτωμα εδώ χαμω,

να το μαζέψω ήθελα, μπερδεύτηκε στην άμμο.

Στην άμμο επάνω έπεσε και χάθηκε τ’αλάτι,

να το μαζέψω δεν μπορώ και μ’έπιασε γινάτι.

Που το ‘βαζα στο φαγητό δεν θα μπορώ πια άλλο,

ανάλατα θα γίνονται κι έχω καημό μεγάλο.

Ανάθεμά σε αμμουδιά, δεν είναι τούτο μέρος

να μαγειρεψεις φαγητό, για νέος ή για γέρος.

Τα μακαρόνια τα ‘βρασα, η σάλτσα έχει γίνει,

μα το νερό της θάλασσας αυτό που ‘χει απομείνει!

(2020)


Ανεμομαζώματα, διαβολοσκουπόξυλα