1.000 σενάρια, καμμιά ταινία. Αφόρητος ο απολογισμός!