ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ + 2

Οταν επιβεβαιώνονται πράγματα που γνωρίζεις, αλλά δεν  μπορείς εύκολα να τα δεχτείς, τότε δεν μπορείς να καταλογίσεις υπαιτιότητα ούτε στην πανσέληνο, ούτε στον ουρανό με τ’ άστρα.  Είναι απλώς πράγματα που πρέπει να τα αποδεχθείς, ίσως να κρυφτείς και σίγουρα να σωπάσεις. Μόλις το κάνεις, μετανοιώνεις γιατί ξέρεις καλά ότι υπάρχουν επιλογές που δεν τολμάς να ακολουθήσεις και διαπιστώνεις πόσο αδύναμος είσαι και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάχουν πράγματα που γνωρίζεις, αλλά δεν μπορείς εύκολα να τα δεχτείς….