Ευθύνη

Ενα BLOG για όλα τα στραβά κι ανάποδα, αλλά και για τα ίσια και κανονικά. Σχόλια για κακώς και καλώς κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες κα. Ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την συνοχή, την λογική ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε είδους ζημία προκύψει από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών ή τη χρήση ελαττωματικών και ελλιπών πληροφοριών.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, o διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της κοινότητας συζητήσεων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Κανένας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης κανένας εκ μέρους της κοινότητας συζητήσεων δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Κανένας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην κοινότητα συζητήσεων αποτελούν μία ελεύθερη προσφορά προς τον επισκέπτη/ μέλος του δικτυακού τόπου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η όποια χρήση του περιεχομένου γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Συζητήσεις: Στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συζητήσεων καθώς και η διατύπωση απόψεων μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι συνομιλίες και τα γραπτά μηνύματα πρέπει να διέπονται από ευγένεια, ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) ή καταστάσεις. Οι απόψεις και οι αντιλήψεις που εκφέρουν οι επισκέπτες/ μέλη μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές αντιλήψεις και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.

Εξωτερικοί δεσμοί (links): Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ο διαχειρηστής ή οποιοσδήποτε χρήστης και συνεισφέρων στην
κοινότητα συζητήσεων ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους υπάρχουν σχετικές παραπομπές.

Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Ο επισκέπτης/ μέλος του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:

α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών.

γ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

δ) Η πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

στ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον αποδέκτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

ζ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

Προβολή δημοσιεύσεων: Οι επισκέπτες/ μέλη της κοινότητας συζητήσεων οφείλουν να σέβονται τους κανόνες δημοσίευσης. Αυτοί προβλέπουν:

-Χρήση μαύρης και όχι τονισμένης γραμματοσειράς
-Χρήση ‘κανονικού’ μεγέθους γραμματοσειράς
-Χρήση ελληνικών γραμμάτων και όχι χρήση greeklish
-Χρήση μικρών γραμμάτων, εκτός όπου προβλέπεται από το συντακτικό. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται χρήση μόνον κεφαλαίων γραμμάτων για τις δημοσιεύσεις.

Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών: Οι διαχειριστές της κοινότητας συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο. Ο διαχειρηστής ειδικά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή
ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
Οι χρήστες της κοινότητας συζητήσεων διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους.

Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης των διαχειριστών ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα -σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο- και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.

Αναθεώρηση του παρόντος: Ο διαχειριστής της κοινότητας συζητήσεων διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι επισκέπτες/ μέλη οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο blog δεν απηχούν κατ’ ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από το You Tube ή από άλλα site τα οποία και αναφέρονται ή περιέχουν το λογότυπο τους.Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ανεμομαζώματα, διαβολοσκουπόξυλα